Ето, как рисуване по номера помага дори за формирането на критично мислене

Винаги има начин да се усъвършенства човек, независимо от възрастта, начина си на живот и социалния статус. Стига да имаш желание може да постигнеш всичко. Съществуват много качества да се развие критичното мислене, но днес ще ви  запознаем с 8 от тях:

Развийте тези страни от себе си, за да достигнете пълния си потенциал и да видите света по нов начин.

  1. Наблюдение

Това е едно от първите умения, придобити в детството. Включва способността да забелязвате детайли и да събирате данни с помощта на сетивата. В резултат на това нашите наблюдения водят до формиране на собствено мнение и по-дълбоко разбиране на реалността. Този свой аспект може да доразвиете с помощта на рисуване по номера.

  1. Любопитство

Интересът към света и хората наоколо е черта на много лидери с развито критично мислене. С възрастта преставаме да следваме вроденото любопитство, но именно то ни помага да бъдем отворени към всичко ново и ни насърчава да задълбочаваме знанията си. За да го развиете, не приемайте всичко за даденост. Не спирайте да се чудите, защо нещата са подредени така, както са.

  1. Обективност

Невъзможно е да бъдем 100% обективни, защото сме силно повлияни от нашия мироглед и минал опит. Въпреки това винаги се опитвайте да гледате на ситуацията възможно най-безпристрастно, анализирайте я. Съсредоточете се върху фактите и научната оценка на наличната информация. Опитайте се да не позволявате на емоциите на другите и вашите чувства да повлияят на разсъжденията ви.

  1. Интроспекция

Това са отражения, върху структурата на вашите мисловни процеси. Самоанализът дава представа за възможните ви заблуди, както и колко сте внимателни. Помага да изследвате най-съкровените си мисли, чувства и усещания. Този свой аспект може да доразвиете с картини по номера.

  1. Аналитично мислене

Способността да се анализира информация е важна във всеки въпрос. Тя е нужна при подписване на договор, писане на отчет или бизнес план, дори при изграждане на взаимоотношения с хората. За да направите това, трябва да разбиете информацията на нейните съставни части и да оцените как те функционират заедно и поотделно. Анализът трябва да се базира на наблюдение, събиране и оценка на доказателства. Само тогава може да направите обективно заключение.

  1. Способност за идентифициране на погрешни схващания

Потърсете доказателства за вашите вярвания и проверете, дали източниците на вашите знания са надеждни. Това ще помогне да се идентифицират погрешните схващания, които често остават незабелязани и изкривяват нашето възприятие.

Когато оценявате дадена информация, помислете за кого може да е от полза. Има ли скрита полза за източника от нея? Прикриват ли се факти, които противоречат на тази информация?

  1. Способност за определяне на значимостта на информацията

Една от основните трудности е да се разбере, каква информация е особено подходяща и значима в конкретна ситуация. Всички входящи данни първоначално изглеждат ценни, но това невинаги се потвърждава. Помислете, дали източникът на информация е актуален, дали е безпристрастен или отклонява от по-важна гледна точка.

  1. Способност да се правят предположения, базирани на факти

Невинаги получаваме информация обясняваща, какво означава. Трябва да я оцените и да направите свои собствени заключения въз основа на необработени данни. В този случай е необходимо да се вземат предвид възможните сценарии за развитие на събитията.

Не бъркайте способността да правите предположения въз основа на факти с прости догадки. Например, ако прочетете, че някой тежи 118 килограма, може да си помислите, че този човек е с наднормено тегло и лошо здраве. Въпреки че, за да направите заключение, трябва да знаете неговия ръст и конституция.

Източник: estela.bg

Scroll to Top