Хамали извозват битови отпадъци – мога ли да разчитам на тях?

Хамали извозват битови отпадъци - мога ли да разчитам на тях?

Scroll to Top